- Komerční sdělení -finance
DomůRady a NávodyPrezidentka podepsala novelu o úrazovém příplatku za nakažení se v práci

Prezidentka podepsala novelu o úrazovém příplatku za nakažení se v práci

  • Zaměstnanci, kteří se prokazatelně nakazí v práci onemocněním COVID-19, budou moci čerpat úrazový příplatek. Jeho vyplácení má zpružnit. Prezidentka SR Zuzana Čaputová podepsala novelu zákona o sociálním pojištění.

Úrazový příplatek dostane zaměstnanec, který je během krizové situace uznán dočasně práce neschopným z důvodu nákazy novým koronavirus a kterému zaměstnavatel potvrdí, že onemocnění vzniklo při práci, kde je prokazatelný kontakt s tímto onemocněním nebo s infekčním materiálem. Týká se to například zaměstnanců zařízení sociálních služeb či zdravotních pracovníků.
Pokud se splní podmínka uznání nemoci z povolání, zaměstnanec dostane příplatek ve výši 25% denního vyměřovacího základu. Tím mu bude spolu s náhradou příjmu při dočasné pracovní neschopnosti poskytnutých 80% jeho hrubého příjmu. „Úrazové příplatek slouží na dorovnání rozdílu mezi příjmem z výdělečné činnosti před vznikem nemoci z povolání a nemocenského, respektive náhrady příjmu při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance,“ odůvodnil resort v materiálu.
Uznání nemoci z povolání je obecně zdlouhavým a administrativně náročným procesem. Okruh dotčených zaměstnanců se však v důsledku zhoršující se epidemiologické situace zvětšuje, proto resort práce v novele navrhl, aby při posouzení nároku na úrazový příplatek stačilo potvrzení zaměstnavatele, že nemoc vznikla v souvislosti s jeho zaměstnáním.

Pokud bude mít zaměstnavatel pochybnosti o tom, zda se zaměstnanec nakazil při výkonu povolání, a tudíž mu nepotvrdí tuto skutečnost, o splnění podmínky uznání nemoci z povolání se rozhodne standardně, tedy na základě uznání nemoci z povolání specializovaným pracovištěm, kterým je poskytovatel zdravotní péče.

Příplatek se nevztahuje na zaměstnance, kteří mají podezření na onemocnění COVID-19. „Nárok na úrazový příplatek s použitím této fikce vznikne za předpokladu, že zaměstnanec je uznán dočasně práce neschopným během krizové situace. Tento nárok mu bude trvat i po skončení se krizové situace, a to až do skončení se dočasné pracovní neschopnosti,“ upřesnil resort.
Parlament schválil k novele i pozměňovací návrh z výborů. Díky němu budou mít na tento příplatek nárok i osoby vykonávající činnosti ve veřejném zájmu. „Některé z těchto osob však během krizové situace související s šířením onemocnění COVID-19 vykonávají společensky významné činnosti související s výkonem protipandemických opatření, v rámci nichž jsou vystaveny významnému riziku nákazy,“ uvádí se v pozměňovacím návrhu.

zeny

Mohlo by Vás zajímat

PR článek